Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal
Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal

संचालक समिति
अध्यक्ष

Sri Ashok Raut Ahir

उपाध्यक्ष

Sri Jubair Babu Ansari

कोषाअध्यक्ष

Om Prakash Mahato Nuniya

सचिव

Srimati Deepmati Devi Srivastav

सह सचिव

Srimati Mindu Devi

सदस्य

Intyaz Miya

सदस्य

Sri Manoj Thakur Lohar