Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal
Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal

कार्यालय सारीएको सुचाना

यस संस्था को सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार संस्था को अशोक वाटिका १० बिरगंज इस्थित आफ्नै भवन बाट संचालन भयको बयोरा सहरस जानकारी गराउदै छौ .