Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal
Greeha Laxmi Saving & Credit Co-operative Limited
Ghadiarhwa Ward No. 10 Birgunj, Parsa , Nepal

सदस्यहरु लाई ११ औं वार्षिक साधारण सभाको निमन्त्रण,

मिति 2077.09.25 गते यस संस्था को ११ औं वार्षिक साधारण सभा भयको हुनाले सम्पूर्ण सदस्य महानुभाव हरुलाई गरिमाय उपस्थिति को लागि हार्दिक अनुरोध गर्द छौ । स्थान संस्था को सभा हल, बीरगंज रहेको छ । समय बिहान १।३० बजे धन्यवाद ।